17 Dosa Besar

Pertama, 4 macam ada dihati: Syirik, terus-menerus melakukan kedurhakaan, putus asa, merasa aman dari tipu daya ALLAH.

Kedua, 4 macam ada di lidah: Kesaksian palsu, menuduh wanita baik-baik, sumpah palsu dan sihir.

Ketiga, 3 macam ada diperut: Minum khamar, makan harta anak yatim secara dzolim, dan memakan riba.

Keempat, 2 macam dikemaluan: Zina dan homoseks.

Kelima, 2 macam ada ditangan: Membunuh dan mencuri.

Keenam, 1 macam ada dikaki: Melarikan diri saat pertempuran.

Ketujuh, 1 macam ada diseluruh badan: Durhaka kepada orang tua.