Setiap Dosa Ditanggung Oleh Diri Sendiri“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (ALLAH), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul” 
(Al Qur’an | Al Israa': 15)