Keindahan Hati

Cara terbaik  (The Best Way) melihat Kebenaran (The Ultimate Truth) adalah dengan memahami & meneladani Sumber (The Main Source) nya, yakni Al Qur'an & Sunnah.. 

Analoginya sederhana: "semakin dekat kita ke sumber mata air, semakin murni air yang kita minum.."

Beautiful Heart..
Hati yang qana'ah (merasa cukup) dan terlindung terhadap kebuasan duniawi akan mudah bersyukur kepada ALLAH, jarang mengeluh (berkeluh-kesah) meskipun tidak hidup berkecukupan/berlimpah materi..

Orang kaya yang bersyukur itu wajar..bukan luar biasa..

Orang miskin yang bersyukur itu luar biasa..

Syukur berbanding lurus dgn Nikmat: "Semakin Bersyukur (+) kepada ALLAH, ALLAH semakin menambah (+) Nikmat-Nya.."

Nikmat mungkin bisa diartikan kekayaan materi oleh banyak orang..ini wajar, materi nikmat biasa yang dianugerahkan ALLAH kepada banyak orang..

Nikmat juga berarti kekayaan hati..nikmat luar biasa ini telah dianugerahkan ALLAH kepada Nabi Muhammad SAW..Beliau dikaruniai kekayaan hati sebagai suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman.. SUBHANALLAH