Cita-Cita Besar

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui” (alQur’an | al 'Ankabuut 29 : 64)

Hanya amal dan ketakwaan yang akan mengiringi seseorang menuju kehidupan akhirat yang abadi. “BerbekALLAH, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal” (alQur’an | al Baqarah 2 : 197)

Rasullullah SAW menegaskan, “Ada tiga hal yang mengikuti kepergian jenazah, yaitu keluarga, harta dan amal nya. Dua diantaranya akan kembali, hanya satu yang tetap menyertainya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tetap adalah amal nya” (HR Bukhari Muslim)

Cita-cita besar itu mestilah syurga. Rasulullah bersabda, ''Jika engkau memohon kepada ALLAH, memohonlah syurga Firdaus karena ia adalah surga yang paling tinggi, atapnya adalah arsy ALLAH yang Maha Rahman”

Dalam hadis lain Rasulullah Saw menegaskan, ''Barang siapa yang harapannya tujuan akhirat. Maka dunia datang padanya, sedangkan ia tidak membutuhkan lagi”