Cukup ALLAH Saja

“Bukankah ALLAH cukup untuk hamba-hamba-Nya” (AlQur’an | Az Zumar [39] : 36)

“ALLAH adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu” (AlQur’an | Al Ikhlash [112] : 2)

“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu panggil, kecuali Dia” (AlQur’an | Al Israa’ [17] : 67)

"Cukuplah ALLAH menjadi Penolong kami dan ALLAH adalah sebaik-baik Pelindung" (AlQur’an | Ali 'Imran [3] : 173)

Biasakan hanya mencari ALLAH. Biasakan hanya bersandar kepada ALLAH. Biasakan hanya perlu dan memohon kepada ALLAH.

"ALLAH Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya" (AlQur’an | Asy Syuura [42] : 19)
Orang yang sukses adalah orang yang dirinya bergantung kepada ALLAH.

“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi ALLAH lah kemuliaan itu semuanya” (Al Qur'an | Fathir [35] : 10)

“Barangsiapa bertakwa kepada ALLAH niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar” (AlQur’an | Ath Thalaaq [65] : 2)

“Dan barang-siapa yang bertakwa kepada ALLAH, niscaya ALLAH menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (AlQur’an | Ath Thalaaq [65] : 4)

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (AlQur’an | Ibrahim [14] : 7)

"Wahai Nabi, cukuplah ALLAH (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mu'min yang mengikutimu" (Al Qur'an | Al Anfaal [8] : 64)

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan ALLAH. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap ALLAH)" (Al Qur'an | Al An'aam [6] : 116)